Bohyně Amara - duchovní zmocnění

Vyprodáno

Amara je jméno Bohyně dávné civilizace Lemurie.

Pomocí této energie a symbolů, obsažených ve skriptech se můžete spojit s bohyní Amarou, mořskými draky, dalšími bytostmi a energiemi Lemurie. Amara není energie k léčení, ale je určena k duchovnímu růstu.

Proud Amary

Amara je energetické vědomí individuálního zmocnění a sebe objevení. Úmyslem přitom není léčení, nýbrž uvědomění si našich nevědomých proudů, našich vnitřních "vod", které obsahují klíč k tajemstvím našeho bytí. Energetické vědomí nás podporuje v akceptování našich ran takových, jaké jsou a pomáhá nám uvědomit si zcela příčiny jejich projevení. Všichni zažíváme bolest na jednom či druhém místě a mnohé zkušenosti zanechávají rány, které zůstávají otevřené.

Vědomým poznáním vzorců, které zanechávají tyto rány otevřené, jim dovolujeme se přirozeně vyléčit. Nic se přitom nemusí vracet či opravovat, protože naše pravá přirozenost je celá a dokonalá. Nechat stát se je to jediné, čeho je třeba k vyléčení.

Amara nám pomůže, abychom viděli tmu, stín našeho Já a akceptovali ji takovou, jaká je. Pomůže nám při spojení s našim podvědomím, kde současně sídlí největší část naší skutečné síly a magie. Energetické vědomí s námi bude spolupracovat, takže můžeme přenést tyto nevědomé aspekty do našeho vědomého zakoušení kohokoliv a čehokoliv. Porozuměním tajemství našeho Já se stáváme mistry.

Amara ztělesňuje ten aspekt Já, který je dokonale zakořeněn do svého vlastního božství a přitom vyzařuje navenek plné spektrum své bytosti.

Amara je jako voda, která mění sebe sama, aby se přizpůsobila každé možné situaci, která vznikne. Amara se stále vyvíjí, proudí a odhaluje. V tomto stavu bytí se stáváme Amarou, protože to není žádná forma energie, která existuje odděleně od Já.

Jádrem Amary je vědomí a nemělo by být posuzováno jako pouhý tok energie. Pohyb vědomí produkuje energii. Tento pohyb je dost důležitý, protože pomůže sladit naše Já s jádrem vědomí Amary. Energie nás přivádí k jádru tak, že usnadňuje posun ve vnímání a ve vědomí. Jinak, než některé systémy, které se spíše koncentrují na jednoduché vyrovnání energetického toku našich jemnohmotných těl, pracuje Amara také na čisté úrovni vědomí. Energie vyrovnají jemnohmotná těla, takže se může skutečné vědomí uzemnit v naší bytosti.

Není to "lepší" nebo "horší" než systémy, které jsou spíše nasměrovány na přímé výsledky na základě zacházení s energií. Je to jednoduše jiné. Amara je vhodná pro ty lidi, kteří se jednoduše cítí více osloveni tímto zvláštním použitím. Amara neprovádí žádné rychlé opravy u fyzických nebo psychických nevyrovnaností. Nereprezentuje také žádnou rychlejší cestu k "osvícení". Amara nabízí zcela jednoduše cestu k Já. Když dojdeme k jádru, začneme zakoušet a chápat, co se v něm a okolo něj děje. V tomto prostoru můžeme najít skutečné uzdravení a zmocnění.

Amara má spojení k mnoha různým sférám vědomí. Můžeme tvrdit, že je Amara vlastně sjednocené skupinové vědomí, které sestává z různých, jedinečných aspektů božství. Mořští savci (velryby, delfíni a narvalové), historická civilizace Lemurie, lemurská Bohyně Amara, Duhový had a Duhový drak jsou m.j. nejlepšími spojenci. Mnozí z nich mají silný vztah k vodě a zdají se představovat hlavní symbol tohoto celého systému. Energie mohou být viděny nebo pociťovány jako proudící, tekuté Světlo a tekutá "tmavá hmota" (energie nicoty).

V tomto systému se pracuje s těmito symboly, které nám pomáhají rozpouštět vše, co nám brání najít cestu k sobě či uvidět a přijmout pravdu.

  • první symbol nás přivádí k silnému spojení s Lemurií a bohyní Amarou
  • druhý symbol je vícedimenzionálním klíčem přístupu k různým tokům vědomé energie a aspektům božskosti
  • třetí symbol podoruje čištění energetických kanálů, aby dovolil celému systému větší pružnost, menší náchylnost zadržovat staré vzory a místo toho vytvářel nové
  • čtvrtý symbol dokáže prozářit celou naši bytost, ztělesňuje tříbarevný plamen, který sídlí v "Chrámu duše"
  • pátý symbol promíchá energetické vědomí 3. různých výrazů či jevů energie Kundalini a tím dochází ke zjednodušení splynutí nebe, země a jednotlivce
  • šestý symbol ztělesňuje jednotu sedmi magických elementů: země, vzduch, oheň, voda, život, světlo a magie
  • sedmý symbol umožňuje vzestoupit kundalini okolo páteře a pomáhá akceptovat naši sexualitu, ztělesňuje splynutí ženského i mužského aspektu


2 500,00 Kč
Please select variants first