Plamen centrálního slunce - energetického zasvěcení

Vyprodáno

Energii předávám na dálku, manuál a certifikát na email

Každá galaxie je takovým malým vesmírem, neboť má své centrální slunce, z něhož získává energii - ale všechny tyto malé hmotné vesmíry (tedy celá soustava galaktických a vesmírných sluncí) se dále pak ještě otáčí a rotují kolem vesmírného gigantu Velkého centrálního slunce - které je povahy "duchovní".
Centrální Slunce je individualizovaným božím plamenem. Nachází se zde velké množství čistých duší, které se zde rodí. Proto odtud vychází silné bílé světlo. Světlo duše velmi jasně září a je spojeno s Centrálním Sluncem, kterým je živeno. Čím blíž je duše slunci, tím je pro ni snazší žít v souladu s Božími zákony, tím víc nás přivádí k celistvosti a naplnění. Velké centrální slunce má kromě své duchovní hierarchie i Čtyři velké archanděly (stejně jako Země má své archanděly), kteří úzce souvisí s tímto systémem.
Naše sluneční soustava leží na okraji galaxie. A z toho důvodu její prozařování Světlem není takové, jako kdyby ležela blízko Centrálního Slunce. Zasvěcení do linie "Plamen centrálního slunce" zlepšuje napojení na ono Velké slunce za sluncem a souvisí s celkovým procesem obnovy DNA. Plamen v našem nitru začne velmi výrazně zářit a my se duchovně přibližujeme ke své celistvosti.
Velké Centrální Slunce převzalo nyní řízení "vzestupu" všech žijících druhů na Zemi. Až do této doby neexistoval žádný faktor, který by dohlížel na lidský vzestup. Země tedy nyní opět vstoupila do dosahu Velkého Centrálního Slunce. Přišel čas posunout se vpřed a přitom se můžeme otevřít přímé komunikaci s Velkým Centrálním Sluncem, která dříve nebyla možná.

Plamen centrálního slunce je energie určená pro mistry. Jde o jednoduchý systém bez symbolů, jen s použitím mantry. K tomu obdržíte i poselství od slunečních bytostí řádu Stvořitele a symbol Vyšších slunečních bytostí pro váš další vývoj a dostatečné uzemnění všech dolních čaker, který vás má připravit na zesílenou fázi vzestupu, až Sluneční esence zasáhne naplno naši Zem. Zasvěcení probíhá na dálku. Provádí se jen 1 zasvěcení, které však trvá delší dobu (i několik hodin). Ve většině případů působí ještě i druhý den. K tomu obdržíte elektronický manuál (ve formátu PDF) + certifikát.

Je to překrásná energie, jejíž zasvěcení bude pro vás pravděpodobně velkým zážitkem. Až začnete tuto energii používat, začne se ve vaší duši rozsvěcovat slunce

2 000,00 Kč
Please select variants first