REKLAMAČNÍ PODMÍNKY


1.Reklamace

Prodávající (Ivana Bezoušková) z webu www.cestasamanky.cz nabízí služby osobního a duchovního rozvoje. Nejedná se o zboží či produkty.

2. Vyloučení odpovědnosti

Všechny služby a kurzy u prodávajícího - Ivana Bezoušková, IČO -  slouží pro vzdělávací a informační účely v oblasti osobního rozvoje a pohody. Informace, které prodávající zprostředkovává v programech na email, dálková forma, jsou pouze návody a doporučení. Prodávající není  zodpovědný za úroveň vašeho vzdělávání při aplikaci v praxi,  zdravotní stav a stavy, které můžete prožívat. Po celou dobu trvání on-line služby jste plně svéprávní a plně zodpovědní za své jednání, chování a své rozhodování. Váš úspěch je odvislý od řady dalších faktorů, které nemůžeme ovlivnit, jako např. vašich dovedností, možností, znalostí, schopností, zdravotního stavu apod.

Prodávající upozorňuje, že informace obsažené v jeho službách a kurzech nemohou nahradit individuální konzultaci kvalifikovaného odborníka. Služby na podporu zdravotního stavu nemohou nahradit lékařskou či psychoterapeutickou péči. Veškeré terapie a kurzy jsou sestaveny a vyhodnoceny na základě individuálních zkušeností prodávajícího a doporučení pro každého klienta. Jde  o osobní vyjádření názoru prodávajícího k dané problematice. 

V případě vzdělávacích produktů v oblasti osobního rozvoje prodávající upozorňuje na fakt, že v průběhu on-line programů můžete být vystaveni fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení, a je plně na Vaši zodpovědnosti a rozhodnutí, zda navrhovaná cvičení či úkoly podstoupíte či nikoliv. Účast v on-line programech osobního rozvoje je určena zdravým svéprávným lidem, kteří mají zájem o osobní růst a kteří netrpí žádnou duševní či mentální poruchou.